Gà và sói

Mình thấy nhớ con gà…
Thật kỳ lạ, nó chỉ xuất hiện trong cuộc đời của mình 2 tuần ngắn ngủi rồi biến mất nhưng nhiều lúc nó vẫn làm mình nhớ đến và mỉm cười.
Đồ độc ác!

ga-va-soi-anhduc-org-0 ga-va-soi-anhduc-org-1 ga-va-soi-anhduc-org-2 ga-va-soi-anhduc-org-3 ga-va-soi-anhduc-org-4 ga-va-soi-anhduc-org-5 ga-va-soi-anhduc-org-6 ga-va-soi-anhduc-org-7 ga-va-soi-anhduc-org-8 ga-va-soi-anhduc-org-9 ga-va-soi-anhduc-org-10 ga-va-soi-anhduc-org-11

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *